uslugi $scope

Usługi $scope

Podziel się ze znajomymi

W tym wpisie zajmiemy się omówieniem usług odpowiedzialnych za nasłuchiwanie zmian w obiekcie $scope. Omówione zostaną $watch(), $digest(), $apply(), dzięki którym mamy większą kontrolę nad zmianami w $scope().

Nie wszystkie elementy posiadają nasłuch. Spowodowane jest to zbyt długim czasem, potrzebnym do nasłuchu wszystkich elementów.

 

$watch()

Usługa ta służy do tworzenia nasłuchu zmian w konkretnym elemencie obiektu $scope. Kiedy zostaje wykryta zmiana w elemencie, wykonywana jest określona funkcja. Do wykrycia zmian wykorzystywany jest cykl $digest().

Przykładowe użycie usługi

      $scope.$watch('name', function (newName, oldName) {
        console.log("Watch new: " + newName)
        console.log("Watch old: " + oldName)
      }

Pierwszy parametr $watch(), to nazwa elementu, zaś kolejny jest funkcją przyjmująca dwa parametry. Pierwszym parametrem funkcji zwrotnej jest nowa wartość odczytana z elementu, natomiast drugi parametr to poprzednia wartość.

 

$digest()

Możemy rozumieć to jako pętlę, która sprawdza czy nastąpiła zmiana w nasłuchiwanych elementach. Zakres elementów jaki jest sprawdzany to obecny $scope oraz jego potomkowie. Dyrektywy ng-model oraz ng-click automatycznie uruchamiają ten cykl. Poprawną praktyką jest nie używanie usługi $digest(), a wykorzystywanie $apply, który to wywołuje omawianą usługę.

 

$apply()

Podobnie jak wcześniej opisany $digest(), usługa ta odpowiada za sprawdzenie nasłuchiwanych elementów. Różnica jednak polega na tym, że sprawdzane są wszystkie obiekty $scope. Wykorzystywana jest najczęściej przy tworzeniu rozbudowanych projektów oraz w przypadku łączenia z innymi frameworkami np. jQuery.

Przykładowe użycie usługi

      $scope.showText = function () {
        setTimeout(function () {
          $scope.name = 'Hello World';
          console.log("Apply: " + $scope.name);
          $scope.$apply()
        }, 5000);
      }

 

Gotowy kod aplikacji

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl" ng-app="app">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>AngularJS #3</title>

  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
    crossorigin="anonymous">

</head>

<body ng-controller="appCtrl">


  <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4 col-xs-offset-4 col-sm-offset-4 col-md-offset-4 col-lg-offset-4 panel panel-default">
    <h1 class="text-center">{{name}}</h1>

    <form class="form-inline" role="form">
      <div class="form-group">
        <input type="text" class="form-control" ng-model="name">
      </div>
    </form>
  </div>


  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.js" integrity="sha256-tA8y0XqiwnpwmOIl3SGAcFl2RvxHjA8qp0+1uCGmRmg="
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa"
    crossorigin="anonymous"></script>

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.6/angular.min.js"></script>

  <script>
    var app = angular.module("app", []);

    app.controller("appCtrl", function ($scope) {
      $scope.name = "Aplikacja 3";

      $scope.$watch('name', function (newName, oldName) {
        console.log("Watch new: " + newName)
        console.log("Watch old: " + oldName)
      })

      $scope.showText = function () {
        setTimeout(function () {
          $scope.name = 'Hello World';
          console.log("Apply: " + $scope.name);
          $scope.$apply()
        }, 5000);
      }
      $scope.showText()
    })
  </script>
</body>

</html>

Jak widzimy mamy tutaj prostą stronę napisaną z wykorzystaniem Bootstrap, która zawiera formularz oraz wyświetlany z inputu powyżej tekst.

Nasłuch za pomocą usługi $watch powoduje wypisanie w konsoli nowej i poprzedniej wersji elementu. Pierwszy parametr name, to nazwa elementu wpisana w ng-model oraz mająca domyślną wartość Aplikacja 3, drugi to funkcja zwrotna, wykonywana podczas wykrycia zmiany w nasłuchiwanym elemencie.

Usługa $apply(), wykorzystana jest funkcji $scope.showText(), do przetworzenia danych po 5 sekundach od załadowania strony. Następuje wtedy zamiana wprowadzonego tekstu w input na Hello World oraz wyświetlenie nowego napisu w konsoli. Za pomocą usługi następuje również odświeżenie napisu na stronie.

Gdybyśmy nie wykorzystali tej usługi, nowy napis pojawiłby się jedynie w konsoli.

 

Efekt działania aplikacji

 

Podsumowanie

Za pomocą opisanych w tym wpisie usług możemy odświeżać dane w obiekcie $scope, tam gdzie sam AngularJS tego nie robi automatycznie. Najczęściej stosowane jest to w dużych projektach wraz z wykorzystaniem różnych frameworków. Wiedza ta na początku może wydawać się mało przydatna jednak jest to tylko złudzenia.

Pozdrawiam,
sirmarbug

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *