!!!

Systemy Inteligentne 2

Dokumenty opisujące wykonywanie zadań z sieci neuronowej bez warstw ukrytych, sieci neuronowych wraz z warstwami ukrytymi, towrzenia drzew decyzyjnych oraz procesu tworzenia grafu przejść pamięci asocjacyjnej - sieć Hopfielda.
SI2

Metody Obliczeniowe

Wykonywanie zadań obliczeniowych związanych z metodą Hornera, metodą różniczki zupełnej, metodą prostokątków, trapezów czy korzystając z wzoru Simpsona oraz wiele innych metod rozwiązywania problemów obliczeniowych.
MO

ASK 1

WKRÓTCE

ASK 2

WKRÓTCE